Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim

Müdür

Öğr.Gör.Mehmet Engin ÖZEN

 

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.Halim KAYA

 

Yönetim Kurulu

Öğr.Gör. Mehmet Engin ÖZEN

Doç. Ayşe GÜLER

Öğr.Gör. Zerin GÜZEL

Öğr.Gör. Halim KAYA

Öğr.Gör. Sinem GÖK