Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

2018-2023 yılları için, el sanatları alanında  klasik üretimler yapmak, geleneksel tasarımların yanında, modern arayışlarda bulunmak-tasarlamak, ham madde ve ilimiz bölge/ilçelerine göre araştırma, tanıtım faaliyetleri ve bilimsel aktivite( seminer, sempozyum, çalıştay) düzenlemek.


VİZYONUMUZ

Araştırma Merkezimiz ESAM; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bulunduğu Çanakkale ili için önemi büyük
olan ve unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatları alanında bilimsel araştırmalar, tanıtım ve üretim yapar. Lisans ve lisansüstü düzeyde, el sanatları alanında eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalara yardımcı olmak, desteklemek ve geliştirmek;