Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hakkımızda

      El Sanatları, insanoğlunun var olduğu günden beri tabiat şartlarına bağlı olarak, ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Zamanla gelişerek çevre şartlarına, yöresel ihtiyaçlara göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır.


"Ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, havasını soluduğum, canımdan çok sevdiğim ülkemin kültürüne hizmet etmek için yaşadım. Bu musiki dalında temayüz etti. Bizim musikimiz bu topraklarda yaşayan 2000 yıllık devlet geleneği olan Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldızı taşıyan, yani 16 entelektüel yapının oluşmasını başarmış ve dönüştürmüş olan Türk milletinin duygu ve düşüncelerini en estetik en latif bir şekilde açığa çıkartan bir sanat dalıdır." (Ahmet ÖZHAN, 02.05.2013, ÇOMU Fahri Doktora Töreni) 

      El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi(ESAM) Amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bulunduğu Çanakkale ili için önemi büyük olan ve unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatları alanında bilimsel araştırmalar ve üretim yapmaktır.