Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hakkımızda

Türk İslam Medeniyetlerinin inşa ettiği sanat eserlerini incelemek ve anlamak… Bir mabedin taşında, ahşabında. Bir halının ilmesinde, bir kilimin bir çininin motifinde. Hattatların ellerinden çıkan vavları, yazıları, Yasin'leri... Bir minyatürün renginde, bir ebrunun lalesinde gülünde, karanfilinde menekşesinde… Türk İslam Medeniyetlerinin inşa ettiği sanat eserlerini incelemek,anlamak ve uygulamak …

"Ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, havasını soluduğum, canımdan çok sevdiğim ülkemin kültürüne hizmet etmek için yaşadım. Bu musiki dalında temayüz etti. Bizim musikimiz bu topraklarda yaşayan 2000 yıllık devlet geleneği olan Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldızı taşıyan, yani 16 entelektüel yapının oluşmasını başarmış ve dönüştürmüş olan Türk milletinin duygu ve düşüncelerini en estetik en latif bir şekilde açığa çıkartan bir sanat dalıdır." (Ahmet ÖZHAN, 02.05.2013, ÇOMU Fahri Doktora Töreni) 

Merkezimiz de Kültürümüzün Geleneksel Türk Sanatları alanında hizmet etmeyi amaçlamış ve bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir.