Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hakkımızda

           Türk Dil Kurumuna göre; Gelenek ve görenekler; bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlardır. Gelenek kavramına sosyal bilimlerin farklı alt disiplinlerinin yaklaşımları ile geleneksel toplumların yükledikleri anlamlar arasında hem benzerlikler hem de farklılıklar bulunur.

          Geleneksel El Sanatları ise;  insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır. Geleneksel Türk El Sanatları, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur.

        El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi(ESAM) Amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bulunduğu Çanakkale ili için önemi büyük olan ve unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatları alanında bilimsel araştırmalar ve üretim yapmaktır.

      

ESAM-Çini Atölyesi. Mart 2019

 

 

         Kaynaklar:

  • Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr  3.11.2019 tarihli erişim.
  • T.C.Kültür Bakanlığı http://www.ktb.gov.tr  3.11.2019 tarihli erişim