Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Minyatür

Çalışmalar devam etmektedir