Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Halı Kilim Dokumalar

 

GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Kilim Dokuma ve ESAM'de bitirilen Atatürk Portresi