Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ebru

 

3 Mayıs 2018 tarihli İlkokul Öğrencilerine yönelik "Ebru Şenliği"

4 Aralık 2019 tarihli Yüksekokul Öğrencilerine yönelik "Ebru Atölyesi" Workshop Çalışma