Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ebru

Yıl içerisinde etkinlikler oluşturularak çalışmalarımız devam etmektedir.

3 Mayıs 2018 tarihli İlkokul Öğrencilerine yönelik "Ebru Şenliği"