Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Diğer Geleneksel Sanatlar

Çalışmalar devam etmektedir