Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tezhip Atölyesi

ESAM'a bağlı olarak bir adet Hat-Tezhip, Minyatür Atölyesi bulunmaktadır.