Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tezhip Atölyesi

ESAM'a bağlı olarak  1 Tezhip Atölyesi bulunmaktadır.