Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Minyatür Atölyesi

ESAM'a bağlı olarak bir Minyatür-Tezhip-Hat Atölyesi bulunmaktadır.