Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Minyatür Atölyesi

ESAM'a bağlı olarak 1 Minyatür Atölyesi bulunmaktadır.