Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hat Atölyesi

ESAM'a bağlı olarak 1Hat Atölyesi bulunmaktadır.