Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hat Atölyesi

ESAM'a bağlı olarak bir adet Minyatür-Hat-Tezhip Atölyesi bulunmaktadır.