Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Halı Kilim Dokuma Atölyesi

ESAM'a bağlı olarak 1 adet Halı Kilim, Dokuma Atölyesi bulunmaktadır.