Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Geleneksel Sanat Atölyeleri

ESAM'a bağlı olarak diğer Geleneksel Sanatlar alanında faaliyet gösterecek yeterli sayıda atölyeler bulunmaktadır.