Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kültür ve Sanatımız- Temel Sorunlar / Çözüm Önerilerİ

 11.04.2013 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile ve Sayıştay Üyesi (Güzel Sanatlar Eski Genel Müdür V.) Sayın Mustafa ATALAR'ın katılımlarıyla "Kültür ve Sanatımız- Temel Sorunlar / Çözüm Önerileri" konulu konferans düzenlenmiştir.

 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah KELKİT Sayın Mustafa ATALAR'a hediyesini vermesi

 

 ESAM Müdürü Öğr. Gör. Coşkun YANAR Sayın Mustafa ATALAR'a hediyesini vermesi